Psychologia

psychologiaPsychologia według definicji encyklopedycznej to: „nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, ich rolą w sterowaniu zachowaniem człowieka, w regulowaniu jego stosunków ze światem otaczającym”. Słowo psychologia wywodzi się z języka greckiego i oznacza psyche – dusza, logos- myśl, słowo.
 
Psychologię można podzielić na dwa działy, którymi zajmują się odrębne grupy badaczy. Możemy mówić o psychologii akademickiej, gdzie jest ona jedną z nauk humanistycznych. Psychologię stosuje się także w praktyce, zalicza się ją wtedy do nauk behawioralnych i pozwala ona na pomaganie ludziom najkrócej mówiąc w problemach emocjonalnych. Psychologia więc zajmuje się badaniem zachowań i natury ludzkiej po to, aby rozwiązywać problemy jednostki oraz rozpoznawać i przewidywać zachowania tłumu.
 
Badania psychologiczne polegają głównie na obserwacji człowieka jako jednostki i jego relacjach w danych grupach. Psychologia rozwojowa i osobowości skupia się na poznaniu człowieka i zrozumienia jego zachowań w danych sytuacjach, a psychologia społeczna i organizacji sprawdza, jak na jednostkę wpływa jego środowisko, w którym się znajduje i pracuje. Dla „zwykłego” człowieka oznacza to tyle, że dzięki obserwacjom i badaniom psychologicznym możliwe jest pomaganie i poprawianie jakości ludzkiego życia. Psycholog ma za zadanie poprawienie relacji swojego pacjenta z otoczeniem, jak i pomaga mu zrozumieć własne problemy oraz mechanizmy, które je wywołują, a także pomóc w akceptacji siebie, bo problemy z własną fizycznością i przyzwyczajeniami mają największy wpływ na stan emocjonalny ludzi.
 
wiecejnizzdrowie.pl